ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

I Soul Yoga: Introduction to Tai Chi with Anastasia Xidis

Το iSOUL yoga και η Anastasia Xidis σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Απριλίου, από τις 12:00′-14:00′ σε ένα δίωρο σεμινάριο γνωριμίας με το Tai Chi (Τάι Τσι).
Το Tai Chi, γνωστό ως “διαλογισμός εν κινήσει”, είναι μια αρχαία πολεμική τέχνη που δουλεύει τις δυο κυρίαρχες δυνάμεις (yin-yang) και τις διαφορετικές εκφράσεις τους μέσα μας: το θηλυκό και το αρσενικό, το φωτεινό και σκοτεινό, το μαλακό και το σκληρό. Οι δυο αρχέγονες ενέργειες που ενυπάρχουν και διαρκώς εναλλάσσονται.

270e6473d30d0d5fd7b229625c254eb1
Το Tai-Chi είναι μια θεραπευτική άσκηση όπου λαμβάνει το σώμα ως έναν οργανισμό που εμπεριέχει ζωτική ενέργεια, chi, και χρησιμοποιεί ασκήσεις για να εξασφαλίσει τη συνεχή, σταθερή και ρευστή ροή της ενέργειας.
Σε αυτό το 2ωρο θα γνωρίσουμε τις ενέργειες αυτές, θα τις δουλέψουμε και θα μάθουμε πως να βρίσκουμε τη δική μας ισορροπία.
Το σεμινάριο  περιλαμβάνει:
Ασκήσεις για το άνοιγμα των ενεργειακών καναλιών (μεσημβρινών) στο σώμα
Πολεμικές εφαρμογές για εκτόνωση της έντασης και τόνωση του μυϊκού συστήματος
Τη φόρμα που εκτελείτε σε αργή κίνηση (η οποία μοιάζει με χορογραφία πολεμικών εφαρμογών και εκτελείται σε πραγματικά αργή κίνηση)
Τις ρυθμικές αναπνευστικές ασκήσεις Chi-Kung
Διαλογισμό

H Αναστασία ασχολείται με τις θεραπευτικές τέχνες από το 2004. Έχει εκπαιδευτεί στην Ταϋλάνδη, το Λάος και την Ινδία από ‘healers’, και στην Ευρώπη από τον Hugh Milne. Είναι διπλωματούχος της Κρανιοιερής Θεραπείας του Milne Institute. Ταξιδεύει, διδάσκει Tai Chi και δίνει σεμινάρια και θεραπείες στην Ασία και την Ευρώπη τα τελευταία 8 χρόνια.

20€ / άτομο
Απαραίτητη η Προκράτηση και Προπληρωμή
τηλ: 210 80 89 869

12507576_945772995515058_3930460922870548069_n

iSOUL Υoga and Anastasia Xidis invite you to a two-hour introductory seminar in Tai Chi (Tai Chi).
The Tai Chi (known as “meditation in motion”) is an ancient martial art that works the two dominant forces (yin-yang) and their different expressions within us: the female and the male, the bright and dark, the soft and the hard. The two primordial energies that inherent and constant alternate.
The Tai-Chi is a therapeutic exercise which takes the body as an organism that contains vital energy, chi, and uses exercises to ensure continuous, stable and fluid flow of energy.
During this 2 hour we will get to know these energies, will work and learn how to find our own balance.

The seminar includes:
Exercises for opening the energy channels (meridians) in the body
Martial applications to defuse tension and stimulate the muscular system
The form that perfomed in slow motion (which resembles choreography and martial applications perfomed on really slow motion)
The rhythmic breathing exercises Chi-Kung.
Meditation

It’s good to know: Anastasia deals with the healing arts since 2004. She has trained in Thailand, Laos and India from ‘healers’, and in Europe by Hugh Milne. She is a graduate of CranioSacral Therapy Milne Institute. Anastasia travels, teaches Tai Chi and gives seminars and therapies in Asia and Europe over the past eight years.

iSOUL Yoga | Λ.Κηφισίας 190 & Άνδρου | Κηφισιά 145 62 | 210 80 89 869

error: Content is protected !!