ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

H 2η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών

Με εξαιρετική επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή περισσότερων από 250 εκπροσώπων της Πολιτείας, του διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου, πραγματοποιήθηκε η 2η Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με τίτλο: «Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας . Η πορεία προς την Ανάπτυξη».

Συμμετείχαν με ομιλίες τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης όπως, οι Υπουργοί κκ. Χαρδούβελης, Δένδιας και Μανιάτης, καθώς και άλλη κορυφαίοι και πολιτικοί, θεσμικοί και οικονομικοί παράγοντες.

Η πλειοψηφία των ομιλητών έκρινε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων επενδυτών –εγχώριων και ξένων- τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, την παροχή φορολογικών κινήτρων οριζόντιου χαρακτήρα, την απλούστευση της νομοθεσίας και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με απλούστερες διαδικασίες και φιλικότητα προς την Επιχειρηματικότητα.

Συζητήθηκε εκτενώς το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων εμπορεύσιμων αγαθών, τη συμβολή πολιτικών αειφορίας, την καινοτομία και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σημαντικές ήταν τέλος και οι παρεμβάσεις για τα θέματα που αφορούν στις πολιτικές που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να παρέχουν ρευστότητα στην αγορά, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ΕΚΤ. Σημαντικές ήταν οι αναφορές για τον τρόπο διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ξεπερνούν το 30% και αναπτύχθηκαν διαφορετικές απόψεις για το κατά πόσον πρέπει η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων να κριθεί από τις ίδιες της Τράπεζες ή από κάποιον δημόσιου χαρακτήρα φορέα.

Γενικά υπήρξε από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών έμφαση στην ανάγκη κεφαλαιοποίησης των σημαντικών αποτελεσμάτων της δημοσιονομικής προσαρμογής ενώ από την πλευρά της Αντιπολίτευσης έμφαση στα προβλήματα που δημιούργησε η βίαιη προσαρμογή και η υιοθέτηση ηπιότερων πολιτικών και η μέριμνα για την επούλωση κοινωνικών προβλημάτων με υιοθέτηση μέτρων που διασφαλίζουν σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, ανοίγει τις εργασίες της 2ης Οικονομικής Διάσκεψης της Ένωσης

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, ανοίγει τις εργασίες της 2ης Οικονομικής Διάσκεψης της Ένωσης

Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, επανέλαβε τη δέσμευση των Ένωσης στην έννοια του Πατριωτικού Επιχειρείν: «Μένουμε εδώ και επωμιζόμαστε το κόστος που μας αναλογεί», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ παρουσίασε συνοπτικά τις προτάσεις της ΕΕΝΕ για την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος: φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία νέου πλούτου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μείωση του φόρου υπεραξίας, παροχή κινήτρων με στόχο τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ανάπτυξης και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου αλλά και περισσότερη διαφάνεια στους κρατικούς μηχανισμούς με ταυτόχρονη εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

«Για την ανασυγκρότηση της οικονομίας υπάρχει ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές με τόλμη. Ο όρος Ανασυγκρότηση ιστορικά χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία του ’50 για να σηματοδοτήσει μια αντίστοιχη μεγάλη πορεία της χώρας μας προς την ανάπτυξη και ευημερία. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα πλεονεκτήματα μέσα από το θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται έναυσμα και αιχμή δόρατος» επεσήμανε.»

error: Content is protected !!