ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Σεμινάριο Δευτέρου Βαθμού Ρέικι!

Η Εύη Χατζηγιάννη διοργανώνει και μας προσκαλεί στο Σεμινάριο Δευτέρου Βαθμού Ρέικι, το οποίο περιλαμβάνει περαιτέρω εμβάθυνση στο νόημα και τη χρήση της θεραπευτικής τεχνικής του Ρέικι, καθώς και εξάσκηση σε ακόμα περισσότερες τεχνικές και μεθόδους αξιοποίησης της ζωτικής ενέργειας του σύμπαντος.

Ο Δεύτερος Βαθμός, παρέχει ισχυρά θεραπευτικά εργαλεία για όσους θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή τους, επιτρέποντας τους να θεραπεύσουν τους εαυτούς τους και τις καταστάσεις.
Επιπλέον, φέρνει μια βαθύτερη κατανόηση των ενεργειών του Ρέικι, εντείνοντας τη σύνδεση του μαθητή με τον ανώτερο εαυτό και το παγκόσμιο θεραπευτικό πεδίο, αυξάνοντας έτσι τη θεραπευτικη δύναμη.
Οι ασκούμενοι μπορούν να «στείλουν» τη θεραπεία σε ανθρώπους, χώρους και καταστάσεις, να καθαρίσουν ενεργειακά τους χώρους τους και να δουλέψουν δυνατά στα ενεργειακά σώματα για να παρέχουν πολύ βαθύτερες θεραπείες για τον εαυτό τους και κατά επέκταση στους δικούς τους θεραπευόμενο τα σε παροντικό, παρελθοντικο και μελλοντικό χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει κάποιος τον Δεύτερο Βαθμό Ρέικι, είναι να έχει την πιστοποίηση ότι κατέχει τον Πρώτο Βαθμό.

Ύλη Σεμιναρίου:
• Σύμβολα Ρέικι 2ου βαθμού,
• Τεχνικές χρήσης συμβόλων,
• Τεχνικές αγωγής Ρέικι από απόσταση,
• Τεχνική Ρέικι για επίτευξη στόχων,
• Ρεικί για απαλλαγή από συνήθειες, εθισμούς και διάφορα άλλα που μας ταλαιπωρούν,
• Κουτί Ρέικι
• Πρακτική με ολοκληρωμένη θεραπεία Ρέικι

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου δίνονται:
* Πιστοποιητικό Usui Ρέικι 2ου βαθμού από δασκάλα εγγεγραμμένη στον πανελλήνιο σύλλογο Ρέικι,
*  Εγχειρίδιο ύλης 2ου βαθμού,
*  Πρακτική σε ομάδες θεραπευτών, και συνεχής υποστήριξη για οτιδήποτε χρειάζεστε σε σχέση με τη θεραπεία του ρέικι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ!

error: Content is protected !!