ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Πρόγραμμα για περιβαλλοντικό πρόσθετο καυσίμων από Blue Marble Disruptive Technologies και PRC Group!

Η Blue Marble Disruptive Technologies και η PRC Group – The Management House ανακοίνωσαν από κοινού την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εφαρμογής του Περιβαλλοντικού Πρόσθετου Καυσίμων Blue Marble στα τεχνικά οχήματα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που εφοδιάζονται καύσιμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων κατέστησαν το καινοτόμο προϊόν Blue Marble – Περιβαλλοντικό Πρόσθετο Καυσίμων βασική επιλογή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την στρατηγική της Εταιρείας για επίτευξη μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.
Στο προϊόν χορηγήθηκαν δικαιώματα βιομηχανικής – πνευματικής ιδιοκτησίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας που καταχωρήθηκαν στον Ελληνικό ΟΒΙ, ως προϊόν που μειώνει τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Πρόσφατα χορηγήθηκαν αντίστοιχα δικαιώματα προστασίας από Οργανισμό Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του ομίλου PRC Group – The Management House και της εταιρείας Blue Marble Disruptive Technologies αφορά στην ανάπτυξη δικτύου οργανισμών και επιχειρήσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος μέσω της χρήσης του προϊόντος Blue Marble – Περιβαλλοντικό Πρόσθετο Καυσίμων.

Green is now!

error: Content is protected !!