ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Non Ministrari, Sed Ministrare: 2014 Alumni Achievement Awards

“Non Ministrari, Sed Ministrare”, “Όχι να σε υπηρετούν αλλά να υπηρετείς” μας παρότρυνε το Σχολείο μας, και την Παρασκευή το βράδυ, Απόφοιτοι του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδας βραβεύτηκαν για την διαδρομή τους έχοντας πάντα στο μυαλό και στην καρδιά τους, αυτό ακριβώς το καθήκον, που μάθαμε στο σχολείο μας.

American College of Greece 2014 Alumni Achievement Awards / Ôï Áìåñéêáíéêü ÊïëëÝãéï ÅëëÜäïò (PIERCE - DEREE - ALBA) ôßìçóå äéáêåêñéìÝíïõò áðïöïßôïõò, Ýíáí ¸ëëçíá ôçò äéáóðïñÜò êáé ôï ºäñõìá Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò (ÄÔ)

Στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολλεγίου τιμήθηκαν διακεκριμένοι απόφοιτοι, ένας Έλληνας της διασποράς καθώς και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προσφορά τους.
Τα Βραβεία Αποφοίτων –Alumni Achievement Awards– διοργανώθηκαν για δεύτερη φορά τόσο για να τιμήσουν τους αποφοίτους του Pierce, του Deree και του Alba, όσο για να υποστηριχθεί το Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου.
Ο Πρόεδρος του Κολλεγίου Dr. David G. Horner, απένειμε το Βραβείο “Maria West Lifetime Achievement” -το οποίο έχει πάρει το όνομα του από την Ιδρύτρια του Κολλεγίου- στην Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της Unesco και Πρόεδρο του Συλλόγου “Ελπίδα”, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, για το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο.

Ο Πρόεδρος του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, Dr. David G. Horner τιμάει την Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με το Βραβείο "Maria West Lifetime Achievement". Η κ. Βαρδινογιάννη αφηγήθηκε πως εκπλήρωσε ένα όνειρο ζωής όταν απέκτησε το ΒΑ της στην Ιστορία της Τέχνης, από το Deree το 2002

Ο Πρόεδρος του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, Dr. David G. Horner τιμάει την Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με το Βραβείο “Maria West Lifetime Achievement”. Η κ. Βαρδινογιάννη αφηγήθηκε πως εκπλήρωσε ένα όνειρο ζωής όταν απέκτησε το ΒΑ της στην Ιστορία της Τέχνης, από το Deree το 2002

Η Ουρανία Κλη-Εφραίμογλου (Pierce Upper ’52, ’54) Πρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, βραβεύτηκε για το κοινωνικό της έργο, ενώ οκτώ ακόμη απόφοιτοι του Pierce, του Deree και του Alba βραβεύτηκαν για την διάκριση τους σε διάφορους τομείς όπως οι Τέχνες, ο Πολιτισμός, οι Επιστήμες, η Επιχειρηματικότητα και η Καινοτομία.

Η Ουρανία Κλη-Εφραίμογλου ανάμεσα στον Δημήτρη και την Σοφία Εφραίμογλου

Η Ουρανία Κλη-Εφραίμογλου ανάμεσα στον Δημήτρη και την Σοφία Εφραίμογλου

Ο Κωνσταντίνος και η Νίκη Μπουτάρη με τον Δημήτρη, την Σοφία και την Ουρανία Εφραίμογλου

Ο Κωνσταντίνος και η Νίκη Μπουτάρη με τον Δημήτρη, την Σοφία και την Ουρανία Εφραίμογλου

Κλώντια Καρύδη, Αντώνης Φιοράκης

Κλώντια Καρύδη, Αντώνης Φιοράκης

Δρ. Κατερίνα Τόμας, Εβίτα Αράπογλου

Δρ. Κατερίνα Τόμας, Εβίτα Αράπογλου

Dr. David G. Horner, George D. Behrakis

Dr. David G. Horner, George D. Behrakis

Dr. David G. Horner, Πέτρος Θεοδωρίδης, Dr. Sue Horner, Μαίρη Τριανταφύλλου

Dr. David G. Horner, Πέτρος Θεοδωρίδης, Dr. Sue Horner, Μαίρη Τριανταφύλλου

Φωτογραφίες: Studio Panoulis

error: Content is protected !!