ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Το Pop Up Store Kolonaki μαζί με τα Ελληνικά brands Pink Sands, Park House Bags, και Annie P. διοργάνωσαν fashion party με άκρως Ελληνικό χαρακτήρα.

Ιόλη Φωτοπούλου, Στάμος Βένιος, Περικλής Δημητρόπουλος, Τζένη Μελίτα, Νιόβη Τσόγια, Χρήστος Οικονόμου, Στεφανία Φραγκίστα

Ιόλη Φωτοπούλου, Στάμος Βένιος, Περικλής Δημητρόπουλος, Τζένη Μελίτα, Νιόβη Τσόγια, Χρήστος Οικονόμου, Στεφανία Φραγκίστα

Η Στεφανία Φραγκίστα της Pink Sands, η Φαίδρα Κατσάμπα της Park House Bags και η Άννη Παπαδημητρίου της Annie P. μαζί με την Ιόλη Φωτοπούλου από το Pop Up Store Kolonaki δημιούργησαν μία ατμόσφαιρα που παρέπεμπε σε Ελληνικό νησί, με σκοπό να προωθήσουν την Ελληνική μόδα, να παρουσιάσουν τις νέες τους Συλλογές, και να ενισχύσουν τις δραστηριότητες του Οργανισμού Δεσμός, ο οποίος αξιοποιεί το πλεόνασμα προϊόντων και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων και ατόμων.

Στεφανία Φραγκίστα

Στεφανία Φραγκίστα

Άννη Παπαδημητρίου

Άννη Παπαδημητρίου

Αθηνά και Φαίδρα Κατσάμπα

Αθηνά και Φαίδρα Κατσάμπα

Κατερίνα Καραλή

Κατερίνα Καραλή

Ιόλη Φωτοπούλου, Αλέξης Στεφανάκης

Ιόλη Φωτοπούλου, Αλέξης Στεφανάκης

Ôï PopUpStore Kolonaki ìáæß ìå ôéò ÅëëçíéêÝò åôáéñßåò Pink Sands, Park House Bags êáé Annie P äéïñãÜíùóå ìéá êáëïêáéñéíÞ âñáäéÜ ìüäáò ìå åëëçíéêü ÷áñáêôÞñá (ÄÔ) (ÌÏÍÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ)Ôï PopUpStore Kolonaki ìáæß ìå ôéò ÅëëçíéêÝò åôáéñßåò Pink Sands, Park House Bags êáé Annie P äéïñãÜíùóå ìéá êáëïêáéñéíÞ âñáäéÜ ìüäáò ìå åëëçíéêü ÷áñáêôÞñá (ÄÔ) (ÌÏÍÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ)

Ειρήνη Σαπουντζή, Γιάννης Λαγκώνας

Ειρήνη Σαπουντζή, Γιάννης Λαγκώνας

Μάρω Ζήνα

Μάρω Ζήνα

Μυρτώ Αναστασοπούλου

Μυρτώ Αναστασοπούλου

Μαριάννα Κάτσικα, Μαρία Κοντιζά, Ελίνα Κορδάλη

Μαριάννα Κάτσικα, Μαρία Κοντιζά, Ελίνα Κορδάλη

Αλίκη Μπενρουμπή, Όλυ Κατσάμπα, Πάτρα Παπαδημητρίου

Αλίκη Μπενρουμπή, Όλυ Κατσάμπα, Πάτρα Παπαδημητρίου

Ζωή Δρακούλη

Ζωή Δρακούλη

Μαρία Σγουμποπούλου, Πάτρα και Άννη Παπαδημητρίου

Μαρία Σγουμποπούλου, Πάτρα και Άννη Παπαδημητρίου

Φωτογραφίες: Studio Panoulis

error: Content is protected !!